Missie

MO logo algemeen staand transparantMaashorst Ondernemers verbindt ondernemers uit de vier gemeenten van de Maashorst. Door gebruik te maken van elkaars krachten, ontstaat een natuurlijk netwerk waar kansen voor het grijpen liggen. Kansen om andere ondernemers te ontmoeten, de klantenkring te vergroten, meer naamsbekendheid te krijgen of nieuwe inzichten op te doen. We betrekken ondernemers uit natuurgebied de Maashorst bij alles wat er in ons OERgebied gebeurt, zodat zij het maximale uit natuurgebied de Maashorst en het ondernemerschap kunnen halen.

Visie

Maashorst Ondernemers streeft naar verbinding van lokaal ondernemerschap. Want natuurgebied de Maashorst groeit en biedt een schat aan mogelijkheden. Door het faciliteren van ontmoeting, samenwerking en het delen van kennis, kunnen we groeien naar een optimaal ondernemersklimaat als drijvende kracht van natuurgebied de Maashorst.

Meehelpen?

Er is altijd plaats voor enthousiaste ondernemers in onze organisatie. Wil jij als bestuurslid mee brainstormen en help je met jouw netwerk ons netwerk een goede basis te geven? Meld je aan en mail je contactgegevens naar info@maashorst-ondernemers.nl. Wij komen graag kennismaken.

Nog geen lid?…

Kernwaarden

Verbindend.
We brengen ondernemers met elkaar in contact
We verbinden netwerken met elkaar

Inspirerend.
We wijzen op onbeperkte mogelijkheden in samenwerkingen
We presenteren in media de ideeën die daaruit vloeien.

Informerend.
We faciliteren in mogelijkheden die natuurgebied De Maashorst brengen
We communiceren via een actuele website, social media en nieuwsbrief