De werkgroep bestaat uit: Marij van der Leest, Platform Toerisme Maashorst en Rian van Schijndel, Voorzitter MOOS.

Na overleg met de mede-organisaties op 3 februari: MOOS, Maashorst Events, Maashorstboeren, Platform Toerisme Maashorst, IVN Bernheze en cluster Maashorst, zijn er weer wat stappen gezet.

Het idee dat besproken is op 3 februari is uitgewerkt en naar cluster Maashorst gestuurd en zij hebben dit bij de partners neergelegd.
De reactie was positief en kregen we met een paar aanpassingen en inzichten; die nog uitgewerkt dienen te worden. Er is versterking gezocht in een coördinator of projectmanager die deze uitwerking op kan pakken (nog niet concreet) en met Joep Manders, betrokken Maashorst Ondernemer.
Om alles verder uit te werken hebben we meer tijd nodig en is het kort dag om het weekend in september aan te houden.

We hebben bij de gemeente voorgelegd om het Oerfestival verder uit te werken en het zo in 2024 te organiseren. We wachten op de uitslag en zullen dit en voor nog een aantal andere vragen, die inmiddels ook ontstaan zijn, de antwoorden gaan zoeken.

De achterban en mede-dragers van dit evenement; MOOS, Maashorst Events, Maashorstboeren, Platform Toerisme Maashorst, IVN Bernheze hebben we een aantal vragen voorgelegd en wordt vervolgd.