Wij, als Maashorst Ondernemers, hebben samen met andere partijen gebrainstormd over de mogelijkheid tot het organiseren van een Oerfestival. Marij van der Leest en Rian van Schijndel hebben de schouders gezet onder de uitwerking van een concept, waarbij rekening gehouden is met de vraag en de regels vanuit de partners van het gebied, die graag ruimte zouden maken voor een Oerfestival. Daarnaast hebben we geluisterd naar de vraag van de betrokken organisaties.

We zijn erg enthousiast over en benieuwd naar de voortgang aangaande het concept Oerfestival dat gemaakt is. Het is een document waar alle partijen met interesse aan mee kunnen werken, omdat ze in het concept geintegreerd kunnen worden.

Binnenkort meer hierover.