Op dit moment speelt de IBeP 2022-2028 een grote rol voor Raad van Advies. Deze avond was een extra informatie-avond.

Er is een Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) tussen de gemeente Maashorst en de Maashorst partners, de gemeente Oss en de gemeente Bernheze. In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de nieuwe wijze van samenwerking in het natuurgebied De Maashorst. Uiteraard zijn ook Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas belangrijke partners in deze samenwerking. Daarom was ook de directeur van Staatbosbeheer, Johan van den Hout, aanwezig bij de ondertekening.

De ambtelijk organisatie van de gemeente Maashorst wordt door het nieuwe cluster De Maashorst uitgevoerd.
Deze laatste heeft contacten met de Gebruikersraad en Raad van Advies waar Rian van Schijndel, voorzitter Maashorst Ondernemers, aan deelneemt. Andere organisaties: WBE Grootmaashorst, Stichting Natuurorganisaties De Maashorst, ZLTO, Stichting Natuurverenigingen en Stichting Maashorstboeren.

‘samen hart voor De Maashorst, het OERgebied in Brabant’.