De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd en Uden hebben dinsdag 8 september ingestemd met een voorstel voor een nieuwe vorm van samenwerking in de Maashorst. De gemeenten Landerd en Uden nemen daarbij de lead. Team De Maashorst is in deze opzet straks onderdeel van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Maashorst. Met de andere partners worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Natuurgebied de Maashorst komt, na afronding van de projecten binnen Landschappen van Allure, in een nieuwe fase terecht.

“De partners staan nog steeds voor een gezamenlijke doorontwikkeling van de Maashorst. De vier gemeenten hebben in deze nieuwe fase echter ambities met andere accenten. En ook de mate waarin de Maashorst van strategisch belang is voor de partners verschilt”, legt Franko van Lankvelt, wethouder van de gemeente Uden en voorzitter van het Bestuurlijk Regieteam (BRT), uit. Uden heeft per 1 augustus het voorzitterschap van het BRT overgenomen van Landerd – het voorzitterschap wordt elke twee jaar doorgegeven. Uden en Landerd hebben uitgesproken de lead te willen nemen in de verdere ontwikkeling van de Maashorst. De gemeente Maashorst in oprichting deelt het natuurgebied namelijk een belangrijke rol toe in haar toekomstvisie. De colleges hebben nu besloten deze nieuwe bestuursopzet verder uit te gaan werken.

Samenhang gewaarborgd
Team De Maashorst, dat voor alle partners werkzaamheden blijft uitvoeren, wordt in de nieuwe besturing opgenomen als een programmateam binnen de nieuwe gemeente Maashorst. Het blijft ook dan de coördinerende spin in het web voor het gehele Maashorstgebied, zodat de samenhang als één natuurgebied gewaarborgd blijft. “De afgelopen jaren heeft het programmabureau goed werk geleverd met het op de kaart zetten van de Maashorst. Dat willen we graag behouden en een vervolg geven”, zegt Franko. “Na de ontwikkeling van het gebied met een gezamenlijk belang komen we nu in een fase waarin elke partner zijn eigen accenten kan leggen, met ruimte voor maatwerk.”
Dit maatwerk wordt vastgelegd in afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Maashorst.

De gefaseerde invoering start in 2021 en wordt formeel bij de herindeling naar de gemeente Maashorst in 2022. De vier gemeenteraden moeten in de komende maanden eerst nog hun besluit nemen over de nieuwe bestuursvorm.