De bezoeker op bijzondere wijze interactief de verhalen van het gebied leren kennen. Dat is wat Theo van Duren voor ogen had met de uitvoering van dit project en ontwikkelde tien ontdekkingstochten binnen de grenzen van het Land van Ravenstein. Via de app ‘Vrijstaatland van Ravenstein’ krijgen de deelnemers onderweg – via gesproken teksten – informatie en verhalen over de vrijstaat Het Land van Ravenstein.

In oktober 2017 werd Stichting Vrijstaat Land van Ravenstein opgericht om op eigen wijze te werken aan de bevordering van het toerisme in de vrijstaat Land van Ravenstein, het (be)leefbaar maken en presenteren van cultureel erfgoed en het bevorderen van de samenhang en de samenwerking tussen de steden, dorpen én ondernemers in het gebied van de vrijstaat. De stichting wil haar doelen onder andere verwezenlijken door de vrijstaat gedachte op speelse wijze samen met ondernemers, toeristische informatiecentra en andere belanghebbenden uit te dragen. Hierbij zoekt de stichting samenwerking met andere organisaties die actief zijn in de toeristische sector of op het gebied van cultureel en religieus erfgoed.Land van Ravenstein

De bijzondere historie van het Land van Ravenstein biedt unieke mogelijkheden om de aandacht op dit gebied te vestigen en de stichting wil met een aantal ontdekkingstochten ervoor zorgen dat mensen op bijzondere wijze interactief de verhalen van het gebied leren kennen. De uitvoering van dit project behelst het ontwikkelen van tien ontdekkingstochten binnen de grenzen van het Land van Ravenstein. Er worden tien routes uitgezet die gebruikmaken van de fietsknooppunten en voor elke route worden één of meerdere startlocaties bepaald, bij voorkeur bij een horecaondernemer. Op elke routekaart staan de startpunten, de fietsknooppunten, de ondernemers waar men kan pauzeren en interessante plekken. Om maximaal plezier uit deze ontdekkingstochten dien je de app ‘Vrijstaat land van Ravenstein’ te downloaden. Met deze app krijgen de deelnemers onderweg via gesproken teksten informatie over de vrijstaat in het algemeen maar meer specifiek over de plek waar men zich op dat moment bevindt. Alle verhalen van het Land van Ravenstein worden zo op unieke wijze verteld en de deelnemers leren op een leuke wijze deze verhalen kennen.

Meer informatie: https://vrijstaatlandvanravenstein.nl/