In mei 2016 hebben de gemeenten Bernheze, Landerd, Deurne, Gemert-Bakel, Uden en Boekel samen met Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om te komen tot een Geopark de Peelhorst.  Doel van de samenwerking was en is het unieke landschap bestaande uit een systeem van breuken, horsten en slenken zichtbaar en beleefbaar te maken voor een groot publiek. Daarbij wilde men de identiteit van de streek in zijn totaliteit verder ontwikkelen en (economische) spin-off realiseren. In dat kader ontstond ook het streven om als Geopark een UNESCO status te verwerven.

Lees hier meer….