Voor de inschrijver met het beste plan zijn natuurpercelen te koop in natuurgebied De Maashorst. Op 8 april startte ARK Natuurontwikkeling voor 15 natuurpercelen de verkoop bij inschrijving. Klik hier om alles te weten te komen waaronder:

– om welke percelen het gaat en wat de vraagprijs is
– wat de voorwaarden zijn waaraan je plan moet voldoen
– hoe je plan beoordeeld wordt
– hoe en wanneer je je plan kunt indienen.

De inschrijftermijn eindigt op 6 mei om 18.00 uur!