Er wordt een nieuwe vangkraal geplaatst in het huidige wengebied van de wisenten, vlakbij de Weversweg. Het is bedoeld voor het diervriendelijk vangen, behandelen en transporteren van de drie grote grazers die in De Maashorst leven: taurossen, Exmoor pony’s en wisenten. De bouw van de vangkraal voor grote grazers verloopt volgens planning…. lees het hele bericht