OSS – De opgezette wisentstier ‘Shogun’ uit De Maashorst is vanaf 1 juli te bewonderen op NME-Centrum en kinderboerderij De Elzenhoek. Na een bezoek aan onder andere Bibliotheek Oss en het gemeentehuis, eindigt dit bijzondere dier zijn tour door de Maashorst bij De Elzenhoek.

Shogun is van 1 juli t/m 15 september te bezoeken in het leslokaal van De Elzenhoek. Daarnaast kun je tijdens die weken genieten van prachtige natuurfoto’s van vogels in Herperduin.

In het voorjaar van 2016 zijn er elf wisenten in de Maashorst uitgezet. Samen met taurossen en exmoorpony’s zorgen zij voor een gevarieerde begrazing. Acht wisenten zijn afkomstig uit het gebied Kraansvlak in de Noord-Hollandse duinen, waar met succes al tien jaar wisenten rondlopen en voor nageslacht zorgen. Om inteelt te voorkomen, zijn de stier Shogun en twee vrouwelijke dieren uit twee gebieden in Duitsland gehaald. De stier is speciaal geselecteerd uit het Europese fokprogramma omdat hij genetisch geen verwantschap had met de wisenten uit het Kraansvlak.

Trekker voor informatie en educatie
Helaas heeft ’Shogun’ te kort in de Maashorst gewoond. Hij vertoonde onaanvaardbaar gedrag naar mensen toe. Er zat helaas niets anders op dan hem af te maken. Hoe treurig zijn lot ook is, het bood een uitgelezen mogelijkheid om het prachtige dier op te zetten en te gebruiken als bijzondere trekker voor informatie en educatie. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om de wisent van dichtbij te bezichtigen en meer te leren over zijn soortgenoten en hun rol in De Maashorst. 

Begrazingsgebied wisenten
De komende jaren blijven de wisenten in een afgesloten begrazingsgebied. Dit gebied is toegankelijk via excursies onder leiding van een Maashorstranger of tijdens open dagen. Excursies zijn te boeken via Natuurcentrum De Maashorst: www.natuurcentrumdemaashorst.nl