NISTELRODE – Tot oktober is in de wisselhoek van Natuurcentrum De Maashorst een tentoonstelling te zien over een van de meest bijzondere broedvogels van De Maashorst: de Raaf. In 2012 besloot een paartje Raven zich te vestigen in de uitgestrekte natuur van De Maashorst. Erg bijzonder, want het was al 90 jaar geleden dat er voor het laatst een paartje Raven in Brabant gebroed had. Sinds 2012 brengt het paar Raven jaarlijks een paar jongen groot in het gebied en er zijn ook sterke vermoedens dat er zich inmiddels een tweede paar gevestigd heeft.

Hoog tijd dus om in het natuurcentrum deze vogelsoort eens extra onder de aandacht te brengen. De tentoonstelling is samengesteld in samenwerking met Vogelwacht Uden en de Ravenwerkgroep Nederland. Leden hiervan ringen al enkele jaren de jonge Raven in het gebied om te onderzoeken hoe het met ze gaat en waar ze naar toe trekken als ze De Maashorst verlaten. 

De Maashorst heeft, naast historische bijzonderheden en het wijstverschijnsel, veel bijzondere wilde natuur. Wat te denken van de rond de 80 broedvogelsoorten die jaarlijks in het gebied nestelen. Dat is een indicatie voor hoe belangrijk De Maashorst voor veel dieren is. De vestiging van broedvogelsoorten als de Raaf en de Grauwe Klauwier mag wel de kroon op het werk van de beheerders genoemd worden, omdat de Raaf binnen de voedselketen een belangrijke positie in neemt. Het is een alleseter pur sang die naast knaagdieren, insecten en larven, wormen, bessen en soms jonge vogels zich vaak ook tegoed doet aan kadavers. Daarmee is het een erg waardevolle opruimer van (verkeer?)slachtoffers en andere dode dieren. In de tentoonstelling is niet alleen informatie te vinden over het menu van de Raaf, ook zijn uiterlijke kenmerken, intelligentie, zorg voor de jongen en verschillen met andere zwarte vogels komen uitgebreid aan bod. Voor jong en oud zeker eye-opener over deze onopvallende, maar zeer waardevolle gebruiker van het gebied. De toegang tot het natuurcentrum is gratis.

Meer informatie is te vinden op de website: www.natuurcentrumdemaashorst.nl