HEESCH – Op de dinsdagavonden 4 en 11 juni, aanvang 20.00 uur, verzorgt Halleylid Niels Nelson bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een lezingenreeks over de maan. Dat doet hij ter gelegenheid van het Jaar van de Maan. We staan stil bij het feit dat 50 jaar geleden de eerste mens voet op de maan zetten. Dat gebeurde op 21 juli 1969.

Het jaar 2019 begon ook met een maanlanding: China liet met succes op 3 januari een onbemand ruimtevaartuig op de achterkant van de maan neerkomen. En er zijn meer ruimtevaartorganisaties die dit jaar of de komende jaren bemande of onbemande reizen naar de maan willen maken.

Komende zomer staat ons bovendien de tweede maansverduistering van dit jaar te wachten. De eerste was op 21 januari. Op dinsdagavond 16 juli zal de maan opnieuw (gedeeltelijk) door de schaduw van de aarde bewegen. 

Veel van wat we van de maan weten, danken we aan de onbemande en bemande ruimtevaartuigen, die sinds de jaren ’60 bij of op de maan zijn geweest.

In de twee lezingen verklaart Nelson de schijngestalten van de maan, eclipsen (zons- en maansverduisteringen) en de invloed van de zwaartekracht van de maan op de aarde. Dat laatste merken wij aan de getijden: eb en vloed. Nelson vertelt ook over de lange dagen en nachten op de maan, de veranderingen die de maanbodem ondergaat door het zonlicht, en landschapsvorming op de maan. Er zijn zelfs plekken op de maan waar het eeuwig nacht is. Zo zijn er veel meer wetenswaardigheden over de maan, die in de lezingenreeks worden besproken.

Op 11 juni staat de maan ’s avonds aan de hemel. Als het dan helder is, bekijken we met de telescopen de bekraterde maan met zijn donkere ‘zeeën’.

Entree voor beide lezingen samen: €20,-. Voor meer informatie en aanmelden: Werner Neelen, info@sterrenwachthalley.nl.

Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel.