Maashorst Ondernemers streeft naar verbinding van lokaal ondernemerschap. Initiatieven die zich in het Maashorstgebied ontwikkelen ondersteunen wij als Maashorst Ondernemers graag. Evenementen zorgen voor economische groei. Om deze evenementen te kunnen (blijven) ondersteunen streven wij naar een groter ledenaantal. Meer leden, meer bekendheid, meer economische groei in de Maashorst steunen.

Specificaties actie

Volg je oergevoel en word lid!
Gebruik de code #dekrachtvandemaashorst en doe mee!

… blijf op de hoogte van wat er speelt in de Maashorst

… vergroot je netwerk

… verbreed je potentiele klantenkring

… door een groot netwerk krijgt het Maashorstgebied meer economische waarde

… met meer leden, meer draagkracht > de Kracht van de Maashorst.