De afgelopen periode is er in het Museum voor Religieuze Kunst Uden hard gewerkt aan de vernieuwing. Onder leiding van architect Cees Dam en vormgever Willem Noyons heeft het museum een ware metamorfose ondergaan. Het museum is klaar voor de toekomst! De unieke collectie religieuze kunst komt nu nog beter tot zijn recht. Voor de bezoeker een bijzondere beleving binnen de muren van de abdij van de Zusters Birgittinessen. Een nieuw concept vraagt om een nieuwe naam. Met ingang van 24 mei is het museum verder gegaan als Museum Krona.

Museum Krona
Krona is het Zweedse woord voor kroon. De naam is een impliciete verwijzing naar de heilige Birgitta; naar haar wereldlijke en geestelijke kroning. Een verwijzing naar de kroon die de zusters dragen en naar de Zweedse wortels van de orde van de Birgittinessen. Museum Krona krijgt als ondertitel: Kunst, Klooster, Kruidentuin en laat op deze manier doorschemeren hoe bijzonder de combinatie kunst, abdij en natuur is.

www.museumvoorreligieuzekunst.nl