MAASHORST – Uitgroeien tot een levendig en ondernemend Provinciaal Landschap, waar de natuur het voor het zeggen heeft. De Maashorst moest verdubbelen in omvang door de dorpen en steden, oftewel de schil, bij het landschap te trekken. De schil moest weer óp De Maashorst komen te liggen in plaats van aan De Maashorst. Dat was de visie een paar jaar geleden voor het natuurgebied. In samenwerking met het investeringsprogramma ‘Landschap van Allure’ van de Provincie is de afgelopen jaren 33  miljoen euro in het gebied geïnvesteerd. Daarnaast is nog 20 miljoen aan  de natuurkern besteed. Wat heeft het de natuur, inwoners en ondernemers opgeleverd? We kijken terug met Marloes de Ruiter, projectleider van ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’.

Landschappen van Allure is een investeringsprogramma van de Provincie Noord-Brabant voor natuur- en landschapsprojecten in Het Groene Woud, De Maashorst en De Brabantse Wal. Uitgangspunt is het behoud van het landschap voor de toekomst. Mooie en karakteristieke landschappen houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Dankzij investeringen, participatie en innovatie kunnen de landschappen verder worden ontwikkeld en behouden.

Ambitie is waargemaakt met alle betrokkenen
In De Maashorst is hiervoor vijf jaar geleden het project ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’ opgestart. Met als fundament de visie voor het gebied, opgesteld samen met ondernemers, bestuurders, beheerders en organisaties: het Maashorst Manifest. Deze visie heeft geleid tot een intensieve samenwerking om dit prachtige stuk Brabant uit te laten groeien tot een gezond, ondernemend en levendig Provinciaal landschap. Het project bestaat uit maar liefst 27 deelprojecten.

Marloes de Ruiter vertelt: ,,Super tof om te zien dat na al het harde werken van iedereen,  we de ambitie na 5 jaar nagenoeg volledig hebben gerealiseerd. Daar ben ik enorm trots op. Het gebied is echt een gezond landschap geworden waar gezondheidsinitiatieven, zorg en voeding gekoppeld zijn aan natuur en het landschap. We hebben plekken die uitnodigen om te bewegen, waar het genieten is van de ruwe natuur en de streekproducten die het gebied produceert. En het is een gebied waar  sociale arbeid verankerd is in de ontwikkeling van het gebied, een mooi voorbeeld is De Nistel. Er zijn samenwerkingen ontstaan, zoals door de Groene Loper initiatieven, de Maashorst Maaltijd box en BioWalking. De historie van het landschap is weer te zien, en het gebied is vanuit alle omliggende dorpen goed bereikbaar en toegankelijk gemaakt voor mens en dier”.

Effect voor bewoners en bezoekers
De omgeving is gebruikt om te werken aan vitaliteit, gezondheid en welbevinden. Tegelijkertijd is gewerkt aan de ontwikkeling en versterking van natuur en landschap. De lokale Tv-zender DTV laat in 4 aflevering zien hoe het natuurgebied is ontwikkeld en wat het de inwoners oplevert. En wat de achtergrond is van de initiatieven die onder ‘Meer Maashorst, een gezond landschap vallen’. Dit met een bijdrage van de Maashorst Reporters die verslag doen van de projecten. De afleveringen en de compilatie van de 4 afleveringen zijn te bekijken via: allemaalmaashorst.nl/dtv.

De ambitie was groot, echter is met vlag en wimpel gehaald. “De intensieve samenwerking, de gezamenlijke visie en het enthousiasme van alle betrokken heeft gemaakt dat we deze resultaten voor het gebied hebben kunnen neerzetten. Ik hoop dat iedereen blijft en komt genieten van ons prachtige Oergebied in Brabant!”, aldus Marloes de Ruiter.