MAASHORST – Afgelopen jaar is het bestuur van Maashorst Ondernemers aan de slag gegaan met een aantal acties om te zorgen dat ondernemers die de stichting nog niet kennen, te informeren.
De naam is gewijzigd van Maashorst Betrokken Ondernemers naar Stichting Maashorst Ondernemers én we hebben een extra tak toegevoegd aan de stichting.

Naast ondernemers uit Toerisme en Recreatie is er nu ook een BIZZ-tak, ondernemers van bedrijven in detailhandel, industrie, zakelijke dienstverlening en zorg. Bestuurslid Rian van Schijndel nam het voortouw om dit alles in de communicatie klaar te stomen voor de buitenwereld: “We zijn erg grondig aan het werk gegaan. Met onze nieuwe visie en missie, die opgesteld is door Roos Griffioen van Roos Raakt, werden ook de kernwaarden geformuleerd. Hiermee gingen de dames van Buro Tweevoud, Monique Raaijmakers en Carlijn van der Steijn, aan de slag om een passende vormgeving te bedenken. De vormgeving kreeg extra cachet door de fotografie van Hans Koster, van Hans Koster Fotografie, en hiermee werd een prachtige folder uitgereikt tijdens de ledenbijeenkomst in de Muifelbrouwerij. Vervaardigd door allemaal Maashorst Ondernemers.”

Samen sterk; want als je samenwerkt, maak je van iets kleins iets groters. Benieuwd naar de folder en de inhoud ervan? Mail naar info@maashorst-ondernemers.nl en we zorgen dat deze naar je toe komt of kijk hem hier digitaal in.