UDEN – Donderdag 17 januari organiseert Vogelwacht Uden in samenwerking met IVN Uden een filmavond met een tweetal films van Cor Speek uit Geldrop: de vier seizoenen in de Groote Peel en Natuurlijk Duitsland.

De Groote Peel
Het waren de Kraanvogels die Cor Speek naar de Peel lokten. In 1997 zag hij ze voor het eerst. Een groep van 32 Kraanvogels streek neer op een pas geoogste maïsakker. Hun majestueuze vlucht en adembenemende roep waren een openbaring voor hem. Sindsdien bezoekt Cor de Peel meerdere malen per jaar om er te filmen. En uiteraard komen er dan niet alleen Kraanvogels in beeld! Nationaal Park De Groote Peel is een aaneengesloten restant hoogveen en dat is best zeldzaam in Nederland. Deze bijzondere natuur kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. In de film ziet u behalve veel voorkomende planten, ook specifieke hoogveenplanten zoals diverse soorten veenmos, zonnedauw en lavendelheide. Daarnaast bijzondere broedvogels zoals de Geoorde Fuut, de Nachtzwaluw en de Roerdomp. Ook zeldzame vlinders en libellen komen voorbij. Deze film is bewerkt met beeldmateriaal uit verschillende jaren en toont beelden uit de vier seizoenen. Ieder jaar worden er nieuwe filmbeelden aan de film toegevoegd. Enkele onvervangbare beelden zijn opnieuw gebruikt. De film duurt 46 minuten en is volledig ondersteund met live geluiden en tekst, wat een bijzondere beleving biedt. Deze film geeft een mooi beeld van het kleinste nationale park van Nederland; De Groote Peel. Zelfs ‘Peelkenners’ zullen verbaasd zijn over de gevarieerdheid aan planten en dieren.

Natuurlijk Duitsland
In deze film zie je prachtige voorjaarsbeelden van verschillende natuurgebieden in Duitsland waaronder de uiterwaarden van de Elbe. In dit natuurparadijs paren en broeden Kraanvogels en ze brengen er hun jongen groot. Verder beelden van andere vogels die er broeden waaronder de Grauwe Klauwier, de Middelste Bonte Specht, de Draaihals, de Withalsvliegenvanger, de Hop en de Syrische Bonte Specht. Behalve vogels zie je ook andere dieren waaronder Boomkikkers die volop aanwezig in de bramenstruiken. De Elbe heeft het allemaal. Ook is er gefilmd in het Müritz Nationalpark, in deelstaat Mecklenburg-VoorPommeren. Hier broeden onder andere de Zee- en Visarend. In deze regio liggen diverse heide- en hoogveengebieden waar herten en Wilde Zwijnen leven. Ook de Grote Trap is te zien in zijn leefgebied in Brandenburg. Behalve voorjaarsbeelden kan je ook genieten van de herfst; weidse landschappen, vogels, dieren. In het noorden van Oost-Duitsland, met name op het schiereiland Rügen en ook in Midden-Duitsland verzamelen de Kraanvogels zich voor de najaarstrek. Diepholz is de laatste verzamelplaats voor de Kraanvogels in Duitsland. Van hieruit trekken ze verder naar hun eindbestemming Afrika.

Filmmaker Cor Speek uit Geldrop houdt zich al jaren bezig met het maken en vertonen van prachtige natuurfilms. Speek is sinds zijn jeugd gefascineerd door de natuur en dat is te zien aan de diversiteit van zijn filmmateriaal. De films die hij maakt hebben vaak een educatief karakter.

De filmavond begint om 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) in de Groenhoeve, Artillerieweg 3 te Uden en wordt georganiseerd door Vogelwacht Uden in samenwerking met IVN Uden. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld.