Hub Rosmalen is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO en VSO) voor kinderen en jongeren met leer en gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Onze school telt ruim 400 leerlingen. Met een enthousiast team van ongeveer 140 mensen verzorgen wij onderwijs en begeleiding op maat.

Vanaf de leeftijd van 4 jaar zijn de kinderen van harte welkom op onze school. Een groot deel van onze leerlingen maakt op 12-/13-jarige leeftijd de overstap naar het Stedelijk VSO in ’s-Hertogenbosch. Onze leerlingen die extra veel zorg en begeleiding nodig hebben maken deze overstap niet en krijgen het VSO programma tot hun 20ste jaar aangeboden op de hoofdlocatie aan de Waterleidingstraat in Rosmalen.

Brede doelgroep
Opmerkelijk voor onze school is dat er in verhouding veel leerlingen onderwijs volgen die relatief hoog van niveau zijn. Daarnaast kennen we ook een groep leerlingen met een IQ beneden 35. De meeste leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand, eventueel aangevuld met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Aandachtstekort- en hyperactiviteitstoornis (ADHD) en/of sociaal-emotionele problematiek.

Onze school kent ook leerlingen met epilepsie of licht motorische beperkingen aan. Eveneens zitten er leerlingen waar op de ‘eigen school’ een handelingsverlegenheid bestond of waar men niet voldoende mogelijkheden had tot handelen. Dit geldt vooral voor leerlingen met oppositionele gedragsstoornissen, en/of hoog niveau leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Programma op maat
Het onderwijsprogramma is daarom aangepast aan de grote verschillen die er bestaan tussen mogelijkheden van de leerlingen. Doordat de leerlingen in verschillende afdelingen zitten en we nog een dependance hebben, kunnen we rekening houden met de diversiteit van onze doelgroep en beter inspelen op de behoeften van onze leerlingen.

HUB Noord-Brabant Stedelijk VSO
Robert Pintér (directeur Stedelijk VSO)
T.M. Kortenhorstlaan 2
5244 GD Rosmalen
073 – 6129713
M.Boersma@hubnoordbrabant.nl

Rekening houden met de diversiteit van onze doelgroep en beter inspelen op de behoeften van onze leerlingen

Robert Pintér