OSS – Op woensdag 12 december om 12.15 uur plant wethouder Johan van der Schoot een zomereik bij de Arendsvlucht in het verlengde van de Driek van Erpstraat. Daar worden negen zomereiken geplant. Hiermee wordt een start gemaakt van het planten van zo’n 400 bomen. Deze bomen planten we in 2018 en in het voorjaar van 2019. Het uiteindelijke doel is om de komende jaren zo’n 3800 bomen in de gemeente Oss te planten.  

Boomstructuurplan
Bomen zijn belangrijk voor ons klimaat. Ze geven ons zuurstof en nemen CO2 op. Het planten van de zomereiken is een deel uit het boomstructuurplan (2016). Gemeente Oss wil een duurzaam bomenbestand. Dan is het van belang om te weten welke waardevolle bomen en boomstructuren er Oss aanwezig zijn en waar deze gewenst zijn. Het boomstructuurplan geeft de situatie en het streefbeeld weer. Waar staan al bomen en waar moet een boomstructuur nog worden versterkt of aangelegd? Het uiteindelijke doel is om conform het plan de komende jaren zo’n 3800 bomen in de gemeente Oss te planten.

www.duurzaamoss.nl