IBN Facilitair heeft met verschillende partijen overeenkomsten afgesloten om bossen op een ecologisch verantwoorde manier te onderhouden. Je zou denken dat dat altijd gebeurt, maar in de praktijk is dat niet zo. Bossen kun je makkelijk leegroven: zoveel mogelijk hout eruit halen, zodat de opbrengst hoger is. De visie van IBN Facilitair is dat zij gezonde, evenwichtige bossen wil creëren. Daarom gaat ze niet met grote machines het bos in, maar met medewerkers die weten wat ze doen. Niet alles weghalen, je moet ook bomen en planten durven laten staan.

Bij IBN Facilitair is niet de hoeveelheid hout bepalend, maar het bos op lange termijn; een ecologisch gevarieerd bos. IBN Facilitair is ook deskundig in het inrichten, aanleggen en onderhouden van speeltuinen en natuurspeelplaatsen. Voor het onderhoud van speeltoestellen heeft IBN Facilitair gecertificeerde medewerkers in dienst, die de speeltoestellen ook kunnen keuren en voor gemeentes en wijkraden keurrapportages kunnen verzorgen. Veilige toestellen en een veilige omgeving van speeltoestellen zijn essentieel. IBN Facilitair draagt zorg voor die veilige omgeving, zodat speelplaatsen geen hangplekken worden.

IBN Openbare Ruimte
Contactpersoon: John Schuurman
Postbus 660
5400 AR Uden
0413-282805
jschuurman@ibn.nl
www.ibn.nl

IBN Openbare Ruimte draagt zorg voor een veilige omgeving

Social Media
Social Media