UDEN –  De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft afgelopen zaterdag 100 meter elzensingel hersteld op de Raktse Beemden door deze singel op 0,6-0,8 m terug te snoeien. Dit is nodig voor het behoud van een dichte, volle singel. Ruim 20 personen incl. de zagers Chris en Henk hadden hier 3,5 uur voor nodig.

Volgens woordvoerder E. de Groot zijn elzensingels fraaie kleine landschapselementen, die je om de 7-8 jaar moet terugsnoeien. Dat deden de agrariërs vroeger voor de zgn. elzenslieten (elzenstammen) en het brandhout (twijghout). Voorzitter W. Peters vult aan: “voor vele planten en dieren zijn elzensingels van belang. Een dichte, volle singel met elzen en diverse struiken, is een goed leefgebied voor struweelvogels als winterkoning, roodborst, zwartkop en geelgors.”

Natuurreservaat Wijstgronden Uden
De Raktse Beemden zijn onderdeel van natuurreservaat de Wijstgronden Uden. Dit gebied langs de Peelrandbreuk wordt gekenmerkt door smalle weilandjes met elzensingels. Dit landschap is kenmerkend voor natte zandgronden. Door de ruilverkaveling Uden is 95% van de elzensingels verdwenen. De sVLU is 12 x per jaar actief in het landschap met gevarieerde werkochtenden. Het VLU zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek. Iedereen mag mee helpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig werk.