UDEN –  De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) gaat zaterdag 1 december 2018 een elzensingel afzetten (lees terug snoeien) op de Raktse Beemden. Dit is nodig voor het behoud van een dichte, volle singel. Iedereen, die van frisse lucht, lekker samen buiten werken, koffie/thee en/of soep houdt, is welkom om 9 uur op de Steeuwichtweg (zandpad tegenover Steeuwichtweg nr. 20).

Volgens woordvoerder E. de Groot zijn elzensingels fraaie kleine landschapselementen, die je om de 7-8 jaar moet afzetten (terugsnoeien). Dat deden de agrariërs vroeger voor de zgn. elzenslieten en het brandhout. Voorzitter W. Peters vult aan: “voor vele planten en dieren zijn elzensingels van belang. Een dichte, volle singel met elzen en diverse struiken, is een goed leefgebied voor struweelvogels als winterkoning, patrijs, roodborst, zwartkop, geelgors en sijs.”

Natuurreservaat Wijstgronden Uden
De Raktse Beemden zijn onderdeel van natuurreservaat de Wijstgronden Uden. Dit gebied langs de Peelrandbreuk wordt gekenmerkt door smalle weilandjes met elzensingels. Dit landschap is kenmerkend voor natte zandgronden. Door de ruilverkaveling Uden is 95% van de elzensingels verdwenen. De sVLU is 12 x per jaar actief in het landschap met gevarieerde werkochtenden. Het VLU zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek. Iedereen mag mee helpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig werk. Nadere info bij W. Peters (0413-252529) of E. de Groot (0413-251370).