UDEN – Water Natuurlijk Aa en Maas organiseert a.s. zaterdag 20 oktober 2018 voor belangstellenden een veld-excursie naar de Wijstgronden en de Peelrandbreuk. Men start om 13.30 uur met een presentatie van 30 min. op de locatie Karperdijk 22 te Uden. Daarna volgt een wandeling van 1,5 uur.

Een watergids wandelt mee over de wijst naar de proefsleuf, waar de Peelrandbreuk bloot ligt. Wijstgronden zijn natte kwelgronden langs tectonische breuken. De hoger gelegen gronden zijn natter, dan de lager gelegen gronden. Dit komt door de breukwerking van de aarde. In Uden liggen er wijstgronden langs de Peelrandbreuk en de Breuk van Melle.

Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij met hart voor blauw (en verstand van zaken). Het is een stichting, die staat/gaat voor meer waternatuur voor de burger en de natuur. Het beleven en genieten staat hierbij centraal, waarbij we de intrinsieke waarde van de natuur ook respecteren. Met een goede zonering kun je beide doelen dienen. Men laat dat zien tijdens de veld-excursie.