In opdracht van ARK natuurontwikkeling is onderzoek gedaan naar de reacties van de wisenten op recreanten. Het onderzoek vond deels plaats in de Maashorst en deels in Kraansvlak bij Zandsvoort. Belangrijkste conclusie is dat de grazers tijd nodig hebben om te wennen aan de recreanten en hun leefomgeving. En dat met respect voor de gedragsregels, waaronder 50 meter afstand, wisenten en recreanten prima samengaan.

Het onderzoek plus de aanbevelingen worden eind augustus besproken met de verschillende betrokken partijen in de Maashorst.

Lees hier het verslag op Nature Today naar aanleiding van het onderzoek.

Wat zijn de gedragsregels?
Bij alle toegangspoorten naar het begrazingsgebied hangen bordjes met daarop de gedragsregels. Via onderstaande animatie worden de regels ook uitgelegd. Deel deze animatie, zodat steeds meer mensen zich bewust zijn hoe om te gaan met de wilde grazers in het oergebied van Brabant.