KEENT – Brabants Landschap organiseert zondag 14 januari een wandeling met gids door natuurgebied Keent. De wandeling gaat door het gehele gebied en begint om 10.00 uur in het infopunt aan de Zuijdenhoutstraat 2 in Keent. Na afloop is er voor de liefhebber een dampende kop huisgemaakte snert, ook vegetarisch. Onderweg is er vooral aandacht voor de rivierverruiming, de natuurontwikkeling en het oerrundproject van stichting Taurus. 

De excursie met gids gaat ook over onverharde paden en dijken. Vaak ook over paadjes die zijn gemaakt door de Exmoorpony’s en Taurosrunderen in het natuurgebied. We starten om 10.00 uur bij het infopunt en zijn rond 12.30 uur terug. Parkeren kan gratis op het terrein van het infopunt en deelname is ook gratis. Na afloop is er koffie, thee of chocolademelk in het infopunt. Aanmelden is niet nodig.

Hand in hand
In het natuurgebied van de oude Maasbocht in Keent vindt iets bijzonders plaats. Waterberging en natuurontwikkeling gaan hand in hand. Sinds enkele jaren probeert men ook hier het imposante Europese oerrund terug te brengen in de natuur. Door kruising en selectie met oude runderrassen uit Europa worden stappen gezet op weg naar het oerrund, de Tauros. Deze was de voorouder van alle koeien in Europa. De runderen en Exmoorpony’s zorgen ervoor dat het gebied open blijft om water uit de Maas te kunnen bergen bij een hoogwaterstand en nieuwe natuur een kans te geven.

Brabants Landschap: natuur- en cultuurbescherming is en blijft mensenwerk
De provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, is nog het thuis van vele vrij levende planten- en diersoorten. Dit komt onder meer doordat Brabants Landschap ruim 17.000 hectare bos, heide, ven, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. Dit kost echter veel geld. Voor € 1,25 per maand helpen mensen al om onze waardevolle natuur te beschermen.

Voor meer informatie zie www.brabantslandschap.nl.
Voor vragen over deze wandeling kunt u contact opnemen met René van den Heuvel, coördinator infopunt Keent, tel. 06-57 01 83 01 of via email: ramvdheuvel@home.nl.