De netwerkavond bij Nieuw Schaijk was druk bezocht. Eerst een potje Jeu de Boules hier bleek dat recreatie ondernemers wel in zijn voor een spelletje. Daarna het voorstellen van 5 nieuwe leden en het voorstellen van onze eigen Facebookpagina met de dringende oproep vooral activiteiten te delen en elkaar te vinden op Facebook. Onder het genot van goed verzorgd en lekker eten was er het gastvrijheidsspel. Kaartjes met afbeeldingen waar je iets over mocht zeggen. Dit leidde tot een zeer diverse gespreksstof, de meeste mensen hadden na afloop weinig zin om weg te gaan. Dat zegt genoeg over het feit dat de avond in de smaak is gevallen.

We zijn vooral Johan, Wim en Netty Tielemans veel dank verschuldigd voor de goede verzorging.